Lederkursus med effekt

Produktblad til print hold 22 (2020): PDF Ikon

 

Historien om Proceslederuddannelsen

Tilbage i slut 90´erne nedsatte Procesindustrien i Danmark et Ad Hoc udvalg, der skulle fremkomme med en lederuddannelse, der var målrettet de udfordringer, som procesindustrien stod overfor.

Procesindustri er kendetegnet ved, at det er komplekse og store anlæg, der kører drift 24/7 (skiftehold) og hvor medarbejderne er dybt specialiserede i de processer, som foregår i de enkelte anlæg.

2 konsulenter fra DI fik ansvaret for at udvikle "Proceslederuddannelsen". Michael Olsen var én af dem. Michael har været konsulent på samtlige proceslederhold, ligesom han er ansvarlig overfor arbejdsgruppen vedr. indhold og kvalitet i uddannelsen den dag i dag.

Ad Hoc udvalget for Proceslederuddannelsen

Siden tilblivelsen af Proceslederuddannelsen har arbejdsgruppen mødtes et par gange om året, for at kvalitetssikre uddannelsen. Gruppen giver desuden værdifulde input til, hvad der rører sig i Procesindustrien. Du kan se medlemmerne af Ad Hoc udvalget her

Proceslederuddannelsens opbygning

Stort set alle aspekter vedr. ledelseshåndværket berøres på Proceslederuddannelsens 5 moduler. Indholdet på de enkelte moduler kan ses her

Modulerne ligger med ca. en måneds mellemrum, så momentum i læringen bibeholdes, og der samtidig er tid til at afprøve det lærte fra sidste modul i virket som leder.

Deltagerens nærmeste leder inddrages i Proceslederforløbet, så det optimale fundament for læring er til stede. Allerede inden start på Proceslederuddannelsen vil deltageren og dennes chef modtage guides til at sikre, at dialog om udbyttet debatteres.

Cheferne til deltagerne på Proceslederuddannelsen modtager referater fra hvert enkelt modul - og de inviteres til kursusstedet på modul 3, så de under hele forløbet følger med, og kan bistå deres leders udvikling.

Deltagerne laver handleplan efter hvert modul - og der følges op på handleplanen ved start af næste modul. "Hvad skete der..:", "Hvordan gik det med..." etc.

Det kan lyde komplekst, men det er meget simpelt, da vi har erfaring med processen fra 15 hold. Faktum er, at vi får tilbagemeldinger der siger, at det er det mest udbytterige og nyttige kursus, deltagerne har været på - det lærte bliver bragt i anvendelse.

De enkelte hold fortsætter i et netværk efter de 5 moduler. Her besøger de hinanden i deres virksomheder og har interessante erfaringsudvekslinger. Netværket er gratis.

Opfølgning på Proceslederuddannelsen

Hvert år afholdes der en "Årsdag for Procesledere". Denne dag har relevante temaer og indlægsholdere på programmet. Her ud over er der mulighed for at netværke med både eget hold - men også procesledere fra andre hold.

Årsdag for Procesledere

En årsdag med relevant emne afholdes hvert år, hvor alle uddannede Procesledere kan tilmelde sig. 

Netværk

Efter et Proceslederforøb dannes et netværk. Formålet er, at holde relationerne til hinanden, så sparring fortsat kan finde sted. Værtskabet går på skift i de enkelte virksomheder, således at de virksomheder der har været omtalt under uddannelsen besøges med stor nysgerrighed. Dette netværk er gratis.

Proceslederuddannelsen kort

 

En lederuddannelse for Proces- og fremstillingsindustri med 20 års erfaring.

Hvem henvender uddannelsen sig til

 

Dig der gerne vil være effektiv i din lederrolle - skabe bedre tilvsel og bundlinje. En investering, der tjener sig hjem.

Praktisk information

 

Næste hold er hold 22:

Modul 1: 17.-19. marts 2020 (Lederrollen
Modul 2: 14.-16. april 2020 (Ledelsesværktøjer)
Modul 3: 12.-14. maj 2020 (Lederkommunikation)
Modul 4: 1.-3. september 2020 (Ledelse i vanskelige situatíoner)
Modul 5: 6.-9. oktober 2020 (Lederen som udvikler)

Du kan læse om de enkelte moduler her

 

For mere information, kontakt Michael Olsen, michael@procesleder.dk, tlf. +45 2013 1272

 

Scroll to Top