DANMARKS BEDSTE PROCESLEDERUDDANNELSE SIDEN 1999

Hvert år uddannes ét hold procesledere fra Proceslederuddannelsen. Holdet består typisk af 15-20 deltagere med baggrund som maskinmester, driftsoperatør, elektriker, smed, laborant, ingeniør eller lignende.

Læs om uddannelsen Afspil video

SPOT PÅ PROCESLEDERE

Læs om SPOT  


Virksomheder der benytter Proceslederuddannelsen

 • CP Kelco deltager på Proceslederuddannelsen
 • Gyproc Saint-Gobain deltager på Proceslederuddannelsen
 • FMC deltager på Proceslederuddannelsen
 • Aalborg Portland deltager på Proceslederuddannelsen
 • Daka Saria deltager på Proceslederuddannelsen
 • Trelleborg deltager på Proceslederuddannelsen
 • Fortum deltager på Proceslederuddannelsen
 • Rockwool deltager på Proceslederuddannelsen
 • Faxe Kalk deltager på Proceslederuddannelsen
 • Triplenine deltager på Proceslederuddannelsen
 • Nordic Sugar deltager på Proceslederuddannelsen
 • Palsgaard deltager på Proceslederuddannelsen

Det siger deltagerne om Proceslederuddannelsen

Jeg har været utrolig glad for at ha’ deltaget på Proceslederuddannelsen. Det er en fantastisk ”rejse” gennem alle ledelsesmæssige aspekter. En god disponering af emner og en god kvalitet i undervisningen, både hvad angår opbygningen og indhold fra gang til gang.

Heidi Simonsen

Mit udbytte af dette kursus har været enormt. Jeg mente jo ikke at jeg manglede noget, men må sige, at mine øjne er blevet åbnet. Min ”gammeldags” ledelsesstil er nu (næsten) lavet om til denne nye, hvor jeg hører på medarbejderne, motiverer, roser m.m. Dette har gjort, at jeg har fået gladere medarbejdere.

Thomas Grundholm


Proceslederuddannelsens moduler

Modul 1

Første modul på proceslederuddannelsen handler bl.a. om at skabe fortrolighed blandt deltagerne
Vi skaber den perfekte ramme for udvikling af dig som leder, hvor hele holdet bliver dine fortrolige sparringspartnere. Dermed sikrer vi, at du får stort udbytte af din deltagelse på Proceslederuddannelsen.

Modul 2

Gruppeøvelser på Proceslederuddannelsen
Efter dette modul vil du på det bevidste plan kunne være en god leder – og du har allerede højnet din værdi som leder. Du vil føle en større tryghed i din rolle og nyde, at du har de basale værktøjer på plads.

Modul 3

Koncentrerede procesledere bliver undervist på Proceslederuddannelsen
At være en god kommunikator mener mange er ”vejen til guldet” og den vigtigste lederegenskab. Vi adskiller kommunikations-processen og tydeliggør, hvordan du kan forbedre dine kommunikative evner.

Modul 4

Samarbejds- og gruppeøvelser på Proceslederuddannelsen
Vi kommer ikke uden om, at vi til tider skal ud af vores comfort zone som leder. Når vi skal give advarsler, afskedige eller påtage os andre roller, end der normalt ligger i ”business as usual” rollen, som leder, kræver det både viden og træning.

Modul 5

Proceslederne i gruppeøvelser på Proceslederuddannelsen
Der findes gode værktøjer som gør, at du får det sidste med og virkelig skaber stor trivsel og produktivitet samtidig. Disse værktøjer er guld værd – hvis du anvender dem rigtigt og over for de medarbejdere, som er parate til dette.

Danmarks bedste lederuddannelse for procesvirksomheder

Er du leder inden for drift, vedligehold, laboratorie, mv., så er vores proceslederuddannelse interessant for dig.

Procesindustriens lederuddannelse matcher de udfordringer procesindustrielle virksomheder har i hverdagen. Der er tale om en gennemgribende uddannelse og træning i at kunne håndtere ledelsesmæssige udfordringer, hvori der indgår relationer/mennesker.

Vi kommer hele vejen rundt og sikrer, at det lærte straks kan anvendes i hverdagen. Nogle kan mene, at navnet "Proceslederuddannelsen" er misvisende, da det er et kursus i faget "ledelse" – og ikke i "processer". Vi har dog valgt at fastholde navnet, da procesindustrielle virksomheder kender det – og i mange jobopslag er det et ønske fra virksomhederne, at kandidaterne har gennemgået uddannelsen, da de ved den skaber god ledelse.

Proceslederuddannelsen har eksisteret siden 1999 og undergår en kontinuerlig udvikling. Mere end 350 ledere fra Procesindustrien og anden relateret industri har indtil videre gennemført et proceslederforløb.