Modul 3: LederkommunikationEffektiv kommunikation

Kommunikation er en af de allervigtigste lederegenskaber, der findes. På Modul 3 udbygges derfor deltagernes kompetencer og forståelse for netop dette område. Da kommunikation grundlæggende er et individuelt anliggende, trænes deltagerne og får feedback på personlig kommunikationsstil.

Ankomst til Modul 3

Det føles nu helt naturligt at møde kollegerne fra dit Proceslederhold. Snakken går højlydt, og det er nu du for alvor kan mærke, at dette forum er naturligt for din udvikling som leder.

At Proceslederuddannelsen, som en af de eneste uddannelser, har den relative lange udstrækning på fem moduler kan vi for alvor se værdien på dette tidspunkt i forløbet. Vi har indarbejdet en kultur på holdet, som gør, at vi har naturligt mod til at dele vores oplevelser – også de oplevelser, der ikke nødvendigvis er succesfulde. Hermed kan vi alle lære af hinanden.

Kommunikation

Dine kommunikative kompetencer/evner bliver løftet, og du vil opnå en forståelse for de forskellige faser i kommunikationen.

Vi opdeler kommunikation i mindre og let forståelige størrelser, så du kan målrette din udvikling – og det ikke bare er et stort ”kommunikationsmonster”, som du skal håndtere. I processen ser vi lidt dybere på hjernens opbygning – og vender også tilbage til noget af det tidligere lærte på Modul 1 og 2.

Først af alt modtager du generel viden om emnet ”kommunikation” – vi har materiale,t der underbygger vores påstande. Det er både sjovt og lærende – og der vil være en del ”aha”-oplevelser undervejs.

Et af de elementer, som skaber den samlede kommunikationspakke, er ”perception”. Perception er måden vi opfatter på. Vi opfatter forskelligt, også selv om vi bliver præsenteret for nøjagtigt det samme materiale. Prøv evt. selv at lægge trykket forskelligt i sætningen ”Jeg sagde ikke at han havde stjålet pengene”. Afhængig af hvor trykket lægges i sætningen, giver det forskellig mening.

Når vi er sikre på, at vi har samme opfattelse, så kan vi godt være uenige i, hvordan vi skal håndtere denne viden. Normalt opfatter vi ”uenighed og diskussion” som negative ord – men det er de absolut ikke, vi skal bare have værktøjerne til at diskutere på en konstruktiv måde. Vi benytter et godt værktøj inden for ”assertion”. Assertion er at være åben, ærlig og direkte med det, der er relevant. Hermed bliver du i stand til at deltage i en diskussion uden at komme til at træde andre over tæerne.

Feedback

Feedback er nok det største værktøj til personlig udvikling: ”Hvordan opfatter andre mennesker mig?”. Vi gennemgår feedback som koncept, så du lærer både at give og søge feedback.

Mange virksomheder i dag påstår, at de har en feedback-kultur – og det er absolut også et stærkt værktøj, men det kræver en mental tilgang samt en specifik viden for at kunne lykkes.

Det er muligt, at vi tror, at vi selv ved, hvordan andre må opfatte os, når vi påtager os en bestemt adfærd – men hvis vi spørger (beder om feedback), får vi mange gange et uventet svar.

Vi skal lære at give og søge feedback, da det kan øge vores effektivitet i lederrollen med raketfart.

Forudsætningerne herfor er:

  • Vi kender værdien af konstruktiv feedback.
  • Vi har en fin træningsbane på Proceslederuddannelsen til at øve kompetencen at give feedback. Det er til gavn for vores virksomhed, da vi kommer veltrænede retur.
  • Vi modtager selv feedback af vore kolleger på holdet – og dermed modtager vi den største gave: ”Hvordan virker jeg på dem i forskellige situationer”.

Det falder ganske naturligt qua det niveau af fortrolighed vi sammen har opbygget indtil nu på Proceslederuddannelsen – og det er yderst lærerigt og givende.

Præsentationsteknik

At stå over for en flok mennesker og skulle præsentere bliver ofte målt som den mest frygtede situation, vi kan udsættes for. Du vil lære at håndtere denne frygt, opnå struktur, sikkerhed og vejen til den gode præsentation.

Som leder i proces- og fremstillingsindustrien skal vi ofte præsentere. Det kan være, vi skal sige nogle ord til et jubilæum hos vores medarbejdere, formidle fra ølkassen, fremvise virksomheden for kunder etc.

Mange mener, at det at være en god kommunikator er en af de vigtigste lederegenskaber. Den ultimative udfordring, og for at teste sig selv som kommunikator, er, at gennemføre en formel præsentation i de trygge rammer vi har opbygget.

Vi giver dig som hjemmeopgave mellem Modul 2 og 3 til dels at forberede din præsentation. På selve modulet gennemgår vi elementerne og forskellige strukturer, som du kan vælge til din præsentation – og vi giver naturligvis tid til du kan tilrette din præsentation efter den øgede viden om emnet ”præsentationsteknik”.

Præsentationen skal vare 10 min., hvorefter der gives god tid til fokuseret feedback fra dine proceslederkolleger.

Fokuspunkterne er:

  • Kommunikation
  • Kropssprog
  • Gennemslagskraft
  • Teknik og hjælpemidler
  • Generelle observationer

Din præsentation bliver optaget på video – ligeledes gør feedbackrunden. For at fastholde din præstation – og opnå læring til forbedring - får du:

  • Feedback-skemaer til din kursusmappe
  • Link til din video hvor du først kan se dig selv præsentere og efterfølgende lytte til den feedback, der blev givet.

Vejen er lagt til fortsat udvikling. Du vil efterfølgende opdage, hvor observant du er blevet, når du ser andre præsentere. Noget af et ”turning point” for os konsulenter, som efterfølgende bliver set på/vurderet med ekstra kompetente øjne.

Afslutning

Vi har inviteret din chef til kursusstedet sidste dag fra frokost til slut. Her skal han/hun have en status på dit Proceslederhold – og vi har hyret en interessant indlægsholder, så du og din chef får en fælles oplevelse.

Vi er nu lidt over halvvejs i dit Proceslederforløb. Forhåbentlig har du haft løbende dialog og sparring med din nærmeste leder undervejs, da vi lægger meget vægt på, at din deltagelse på Proceslederuddannelsen har effekt – og at du udvikler dig i din lederrolle.

Det bliver der spurgt om...

1Er det samme kursussted, kursister mv., som vanligt?
Absolut. Det er en af de fordele der er ved proceslederuddannelsen: Nemlig at vi kender hinanden og de øvrige rammer, så vi kan bruge vores krudt på at udvikle os.
2Hvorfor benytter vi bare ikke kommunikationsdelen fra Insights Discovery?
Insights Discovery har en genial tilgang til kommunikation, som vi absolut benytter. Dog går vi på Proceslederuddannelsen også lidt dybere med emner som Perception (hvordan vi opfatter) – og ”Assertion” (hvordan vi kan diskutere uden at være ydmyg eller dominerende).
3Hvorfor ”præsentationsteknik” – og kan det nås på så kort tid?

Som leder VIL der komme situationer, hvor I skal præsentere. Det kan være, at I skal sige nogle ord til et jubilæum, at I skal forestå en rundvisning etc. Derfor er præsentationsteknik relevant.

Meget af den viden som skal bruges til en præsentation, har vi allerede gennemgået. Desuden har I allerede forberedt jer lidt mellem Modul 2 og 3 – og slutteligt vil vores træning sandsynligvis blive delt i to grupper, så vi ”kun” er halvdelen af holdet samt en konsulent til stede, når du skal lave din præsentation.

4Hvad betyder ”Perception”?

Perception er hvordan vi opfatter. Det mystiske er bare, at vi kan opfatte vidt forskelligt, selvom vi ser på nøjagtig samme billede. Dette vil vi illustrere på Proceslederuddannelsen.

Når vi har denne viden: ”Vi opfatter forskelligt” – giver vi værktøjet til at sikre, at vi forbliver i dialogen indtil ”samme verdensbillede” er opnået.

Nemt at sige, men kræver viden og bevidsthed at efterleve.