Procesindustrien i Danmark

Procesindustrien i DanmarkProcesindustrien holder Danmark i gang

Organisation Procesindustrien (PI) er en medlemsdrevet forening med egen bestyrelse og sekretariat. Samtidig er PI en medlemsforening i Dansk Industri (DI), hvilket giver både styrke og indflydelse.

Netværk, indflydelse og service. Politiske udvalg og faglige netværk bidrager til at styrke det praktiske fællesskab og sikre PI indflydelse – både i forhold til DI, som PI er en del af, og i forhold til omverdenen.

Procesindustrien har etableret tre politiske udvalg

Miljøpolitisk Udvalg (MIPU), Medarbejderpolitisk Udvalg (MPU) og Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU). Udvalgene har deltagelse af medarbejdere fra medlemsvirksomhederne og er tæt knyttet til PI's bestyrelse.

Udvalgene holder sig orienterede om relevant eksisterende og kommende lovgivning i Danmark og EU og er aktive samarbejdspartnere i det lovforberedende arbejde. Udvalgene øver aktiv indflydelse på DI's politiske arbejde ved at klarlægge og synliggøre procesindustriens behov, herunder konkrete forslag til handlinger.

Hertil kommer en række netværk bl.a. på det uddannelsespolitiske område. Både udvalg og netværk giver mulighed for at mødes med repræsentanter for andre procestunge virksomheder og derigennem udveksle nyttige erfaringer m.m.

Procesindustrien arrangerer målrettede konferencer og temamøder for medlemmerne.

Internationalt er PI knyttet til CEFIC, ligesom PI har relationer til en række tilsvarende organisationer i bl.a. Norden.

PI har eget sekretariat, som varetages af medarbejdere i DI. Det giver PI's medlemmer en nem og god indgang til både PI og DI.