Modul 1: Lederrollen

Modul 1: LederrollenLederprofil og introduktion

Hvad er ledelse egentlig? Og hvad er god ledelse? Som leder er det vigtigt at trives og kunne navigere i de forskellige roller, som lederrollen indeholder.

Skabelse af det fortrolige rum, som Proceslederholdet arbejder under.

Proceslederuddannelsen er en relativ lang uddannelse, hvor du over alle 5 moduler er sammen med de samme nye kolleger i Proceslederregi. Holdet er unikt – og du vil aldrig glemme, hvilket Proceslederhold, der er dit.

Det ligger os meget på sinde, at vi skaber et godt sammenhold for holdet – og dermed også skaber den fortrolighed der skal til, for at Proceslederuddannelsen bliver en succes. Vi sammentømrer holdet, og vi har opskriften der virker. Af samme årsag bruger vi en del af Modul 1 til dette formål.

Vi har, ud over præsentationen af hinanden, afsat tid til at teambuilde med holdet. Vi skal have en stejl læringskurve over for hinanden, så vi skal vide, hvem hinanden er, hvor vi kommer fra, og hvad vores lederrolle omfatter. Dermed ved vi hvilket perspektiv, vi kan forvente i vores debatter og diskussioner.

Effekten af denne investering er stor, og vi oplever, at der er væsentligt mere bid og substans i Proceslederuddannelsen end andre lederkurser, netop pga. vores tilgang til at udvikle og sammentømre det enkelte Proceslederhold.

Ledelsesret og -pligt

Ved at kende dit ledelsesrum opnår du en tryghed i din lederrolle. Du opnår sikkerhed i at vide, hvordan du signalerer, når alt er godt, og du kan give ros, samt hvordan du tydeligt giver udtryk for, når noget skal gøres anderledes. Med ledelsesret og -pligt vil du udøve god, rettidig og sund ledelse.

Proceslederuddannelsen har sit hjem i PI (Procesindustrien, som er en del af DI). Derfor har vi arbejdsgiverperspektivet og en klar holdning til ledelse: ”Ledelse er at få arbejdet gennemført gennem andre”.

Vores holdning til god og sund ledelse er desuden, at produktivitet og trivsel går hånd i hånd – og ikke, som mange mener, er hinandens modsætninger.

Vi tror på, at vi, ved at møde medarbejderne hvor de er og ved at udfordre medarbejderne tilpas, skaber en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles. Dette medfører at medarbejderne:

  • Udvikler sig
  • Trives
  • Ikke kigger efter anden beskæftigelse
  • Har mindre sygefravær

Alt i alt er medarbejdernes trivsel godt for vores produktivitet.

Vi skal som ledere altid signalere over for vores medarbejdere, hvorledes vi opfatter dem:

  • Det er vigtigt at give oprigtig ros, når der er en årsag til det
  • Signalere utilfredshed, når vi ser noget hos medarbejderne, der kan gøres bedre

Hvordan du griber ind som leder og viser, at du finder noget utilfredsstillende, lærer du. Ligeledes vil vi introducere de rammer, hvorunder ledelse foregår. Du vil dermed opnå en sikkerhed i dit ledelsesrum, som ingen andre lederuddannelser tilbyder.

Insights Discovery

Med viden om Insights Discovery får du selvindsigt, lærer at genkende andre mennesker i dette system, og får værktøjerne til at bringe dig selv i spil på en væsentlig mere effektiv måde.

Inden du møder på Modul 1, har du udfyldt en evaluator, som danner grundlaget for din personlige Insights Discovery profil.

Vi gennemgår Insights Discovery og simplificerer det største spørgsmål i denne verden: ”Hvorfor er mennesker så forskellige”. Insights simplificerer og gør det enkelt at acceptere denne forskellighed, men den reelle forståelse opnås først, når du kan se dig selv i disse 4 farveenergier.

Vi har som mennesker alle 4 farveenergier: IldRød, SolGul, SkovGrøn og HavBlå. Det er ganske unikt, hvor meget vi har af hver energi. Det er vigtigt at fastslå, at du allerede er den bedste udgave af dig selv – og ingen forlanger, at du skal lave om på dig selv. Det yderligere kendskab til dig selv vil være udgangspunktet for at bringe dig bedst muligt i samspil med andre mennesker.

Når du har forståelsen af dig selv, kan du observere dine medmennesker og se disse 4 farveenergier, og dermed tilpasse din kommunikation og optimere samarbejdet herefter. Du bliver, med dette fantastiske værktøj, i stand til at blive mere effektiv i dine relationer.

For yderligere information om Insights Discovery kan du klikke på dette link: https://betterways.dk/insights-discovery/

Motivation

Når vi formår at motivere vores medarbejdere, opnår vi en merværdi. For den samme løn opnår vi således et større ”return of investment”.

Motivation er i bund og grund et ønske om, at vi får en merværdi af det enkelte menneske, fordi de er motiverede til deres arbejde. Så hvis vi formår at motivere på en effektiv måde, vil medarbejderne opnå en større tilfredshed – og vi opnår en større produktivitet, end hvis vi ikke bekymrede os om motivation.

Vi har på Proceslederuddannelsen struktureret motivation, så vi ender ud med et værktøj, hvor du som leder på baggrund af dine medarbejderes adfærd (adfærd kan observeres og læses) kan se, om de er motiverede – eller mangler motivation. Ydermere kan du se mere specifikt hvilken type motivation – hvilken ”knap” – det drejer sig om og dermed tilpasse din ledelse til at opnå større motivation.

Når du efterfølgende til stadighed har fokus på at højne motivationen blandt dine medarbejdere, bliver alle en større succes – og bundlinjen fornægter sig heller ikke.

Afslutning på Modul 1

Vi sikrer, at du har fået et udbytte af de første tre dage. Der SKAL ske en ændring i din hverdag som leder – og det vil ske, allerede efter det første modul.

Det er lidt mærkeligt at skulle forlade en flok med-ledere, som vi har haft det både lærerigt, spændende og sjovt sammen med. Men heldigvis så mødes vi igen ca. 4 uger efter til Modul 2 – og da det er de samme mennesker, vi mødes med hver gang, gør det, at fortroligheden fortsætter med at vokse.

Vi forpligter os også til handling. Vi udfærdiger en handleplan, som vi deler med en fortrolig kollega på holdet. Du gør også op med dig selv, hvilke dele af denne handleplan, som du skal dele med din chef. På den måde sikrer vi, at din viden og dine refleksioner udmundes i handling – ellers var det hele spild af tid og penge.

Det bliver der spurgt om...

1Hvad ligger til grund for at benytte Insights Discovery?
Vi har tidligere benyttet MBTI på Proceslederuddannelsen og har øje for andre personprofileringssystemer. Vi er af den klare overbevisning, at Insights Discovey klart er at foretrækker. Dette pga. den lette forståelse, den gode personlige rapport samt anvendeligheden overfor andre. Insights Discovery er en af de dyreste profiler, men vi mener også den bedste. Prisen på en profil er inkludereret i kursuspris.
2Får vi materialer udleveret på modulet?
Du vil modtage en del materialer, som kan indsættes i den udleverede kursusmappe. Du får desuden andet udleveret undervejs – herunder din Insights Discovery personprofil.
3Jeg har en Insights Discovery personprofil – skal jeg lave en ny?
Det kommer an på flere ting. Hvis den er mere end 2 år gammel og/eller du har skiftet job i mellemtiden, er det en god investering at trække en ny profil. Har du en nyere profil og benyttes denne fratrækker vi kr. 1850 i kursusprisen, da du selv medbringer profilen.
4Er vi indenfor hele tiden?
Vi har teambuilding på modul 1, hvor vi med sikkerhed skal være udendørs i mindst 3 timer. Herudover har vi frokostpause på en hel time, hvor vi anbefaler at gå en tur i den friske luft – ligesom der er mulighed om morgen og om aftenen.
5Hvordan er undervisningsformen?
Vi veksler mellem, oplæg, film, debatter i mindre grupper etc, så vi har en varieret undervisning.
6Er der hjemmeopgaver / lektier?
Du laver ved afslutningen af modul 1 en handleplan. Heri står der, hvad du har valt at arbejde med mellem modulerne 1 og 2. Dette er en opgave, ligesom vi vil bede dig om at udfylde en ”lederstil test”, som vi skal bruge på modul 2.