Modul 2: Ledelsesværktøjer

Modul 2: LedelsesværktøjerViden og ledelsesværktøjer

På Modul 2 tilføres ny viden, der er nødvendig for at kunne ændre lederadfærd. Modulet er et ”værktøjskursus”, der sætter deltagerne i stand til at reflektere over og tage nye, mere effektive metoder i brug, når medarbejderne skal ledes.

Opsamling på perioden mellem Modul 1 og 2

Vi hører hver enkelt, hvad han/hun har arbejdet med – og hvad resultatet er. Hermed sikrer vi, at vi der sker en ændring i lederadfærden.

Det er ikke en øvelse, som er særlig tidskrævende, men effekten er stor. Og så er vi godt i gang med Modul 2, efter vi har berørt emner fra forrige modul. En proces, som gentager sig ved opstart af hvert modul.

Gensynet med de nyvundne kolleger er dejligt. Vi oplever, at kursisterne ankommer i god tid for at vende stort og småt, inden vi påbegynder det formelle program kl. 10.00.

Situationsbestemt ledelse

Efter vores overbevisning verdens bedste ledelsesværktøj. På kort tid vil du kunne møde medarbejderne netop dér, hvor de er i udviklingen til opgaven, med en lederstil der matcher, og dermed opnå det bedste resultat af din lederindsats.

Mange påstår, at de kender til Situationsbestemt ledelse. Men det er typisk på det overfladiske plan, da der ligger et helt koncept bag Situationsbestemt ledelse.

Selve konceptet kan læres på en time, men skal viden forankres, skal der bruges noget mere tid. Vi har udviklet en effektiv proces, hvor vi lærer og træner.

Første del er indlæring af dette simple koncept. Herefter skal vi, med den nye viden, træne begreberne i mindre grupper. Vi sammenligner med en referencegruppe, hvor fleksibel og effektiv hver især er i deres egen lederstil.

Til Situationsbestemt ledelse har vi desuden introduktion til ”rollespil”. Det er en speciel måde at indlære på, og selv om vi ikke er skuespillere, opnår vi altid en stor indlevelsesevne – og dermed værdifuld træning.

Vi sikrer, at du får indlært og trænet Situationsbestemt ledelse og får reflekteret over, hvordan din lederstil indtil nu har været over for dine medarbejdere – og hvordan den bør være i fremtiden. Der er sikkert en forskel mellem foregående og nuværende lederadfærd – noget du skal hjem og forbedre efter Modul 2.

Rekruttering og ansættelsessamtaler

Vi tager fat på at stille de gode spørgsmål, en lederkompetence, som af mange vurderes som én af de vigtigste. Du vil gradvis mærke, at det falder dig mere og mere naturligt, at de gode spørgsmål kan være yderst effektive.

Det er utrolig vigtigt, at vi ansætter den rigtige person. Vi siger: ”Vi hyrer på faglige kompetencer – og fyrer på personligheden”. Derfor er det vigtigt at anskue det hele menneske – og ikke kun de faglige kvalifikationer.

Forskning viser tydeligt, hvad det koster at ansætte den forkerte til opgaven (og ende med en fyring). Det koster tid og penge at fange kandidaternes interesse for stillingen. Herefter er der oplæring i både job og virksomhedens kultur – en tidskrævende proces, som det er let at sætte økonomi på. Som hovedregel siges det at det koster kr. 400.000 for hver fejlansættelse.

Vi har en kort gennemgang af, hvordan en rekrutteringsproces er bygget op – og lytter til hinandens erfaringer. Her er det endnu en gang en fordel, at vi kommer fra forskellige virksomheder. Vi arbejder os herefter hen mod selve ”ansættelsessamtalen”, hvor vi ved, at du som leder typisk har en aktiv rolle.

For at kunne opnå succes i selve ansættelsessamtalen får vi viden om både samtalens opbygning og form – og værktøjet ”spørgsmålstyper”.

Vi lærer, på det bevidste plan, at gennemføre en god ansættelsessamtale – og vi træner i mindre grupper. For at træningen skal have effekt, har vi observatører på hver træning – og vi samler gruppernes erfaring op i plenum. Hermed sikrer vi os den største erfaringsudveksling – og at du dermed får maksimalt udbytte.

Da deltagerne kommer fra Procesindustrien og/eller anden fremstillingsindustri, har vi selvfølgelig tilpasset vores cases/træningsøvelser til netop denne verden. Træningen bliver derfor så naturlig/realistisk som overhovedet muligt. Hér ser vi tydeligt fordelen ved, at vi har vores forankring i Procesindustrien – og alle dermed kommer fra ”vores verden” – vi er ligesindede.

Andet indhold på modulet

Vi gør det interessant og nærværende for deltagerne. Vi har hele tiden ”ledelse”, netværksopbygning og modning af holdet som fokuspunkt, så du kan føle dig mere og mere hjemme på dit Proceslederhold.

Vi afholder løbende forskellige øvelser, som har ledelse som omdrejningspunkt. Vi lytter også til korte ”virksomhedspræsentationer” fra hver deltager, så vi lærer, hvor alle kommer fra, hvad er deres ledelsesansvar mv. Vi udvider vores horisont i en verden som vi i hovedtræk kender, men hvor der også er forskelligheder. Der hersker ingen tvivl om, at vi lærer værdifulde ting ved at lytte til hinanden.

Det er typisk nogle lange dage – og sandsynligheden for at vi har undervisning efter aftensmaden er stor. Selvom vi slutter sent, er der en del der afrunder aftenen i fælles selskab i mere uforpligtende omgivelser over en øl/vand/kaffe – inden vi trætte tørner ind, så vi er klar til endnu en lærerig dag.

Afrundingen på modulet er som sædvanligt at reflektere over hvilke handlinger, du skal foretage, når du kommer retur til virksomheden. Du forpligter dig igen og beslutter, hvad du skal inddrage din chef i, så din personlige udvikling/rejse fortsætter.

Det bliver der spurgt om...

1Skal vi være i samme lokale som Modul 1?
Det er ikke sikkert, men receptionen vil guide dig til lokalet.
2Får jeg samme værelse som sidst?
Ikke sikkert, men du vil altid få et enkeltværelse med bad/toilet. Herudover TV på værelset.
3Hvad sker der, hvis jeg ikke har lavet min hjemmeopgave?
Selvfølgelig kan der være opstået noget der gør, at du ikke har haft mulighed for at lave dine hjemmeopgaver. Det er dog vigtigt, at alle møder velforberedt op – og ikke sjovt at skulle give den melding flere gange, da man svigter fællesskabet.
4Er det de samme medkursister?
Det er ALTID de samme mennesker, som du er på Proceslederen sammen med – inkl. konsulenterne.
5Skal jeg medbringe materialet fra Modul 1?
Ja, men da du har det i en kursusmappe, er det hele samlet.
6Hvad er ”Situationsbestemt ledelse”?
Det er et genialt koncept, som i princippet kan læres på en time. Vi bruger dog mere tid til bedre/dybere indlæring, så modellen sidder bedre fast, når du kommer hjem. Vi træner også rollespil ifm. Situationsbestemt ledelse.
7Hvad indeholder ”rekruttering og ansættelsessamtaler”?
Vi har en gennemgang og erfaringsudveksling ang. rekrutteringsprocesser, men vægten lægges på ansættelsessamtaler. Det er vores erfaring og feedback fra tidligere kursister, at selve samtalen er det vigtigste.