Modul 5: Lederen som udvikler

Modul 5: Lederen som udviklerCoaching og problemløsning

På modul 5 udbygges deltagernes indsigt i virksomhedens mission, vision, strategi og grundlæggende værdier.

Det er sidste gang, hvor vi formelt samles på Proceslederuddanneslen som kursus – men netop på dette modul beslutter vi også, hvorledes vi skal fortsætte med at mødes, så vi kan drage nytte af hinanden i fremtiden som et netværk.

Det er, efter vi på Modul 4 havde ”Vanskelige ledelsessituationer", en mere positiv dagsorden, hvor vi skal berøre emner, hvor du er udvikler af din del af organisationen. Vi slutter femte og sidste modul af med en fest, hvor vi fejrer et delmål på vores rejse som en leder, der udøver god, sund og effektiv ledelse.

Modul 5 er lidt længere end de fire foregående moduler. Vi afholder en gallamiddag som afrunding på Proceslederuddannelsen. Denne middag kan trække ud, og vi overnatter derfor på kursusstedet og spiser en fælles brunch dagen efter. Vi ses dog igen til vores første netværkssamling hos en af vores proceslederkolleger i fremtiden.

Coaching

Proceslederuddannelsen er ikke et coachkursus, men du lærer teknikkerne til at kunne påtage dig en coachende lederadfærd, når dette er det rigtige.

Vi er på Proceslederuddannelsen meget bevidste om, hvilke lederstile der er de rigtige – til de rigtige situationer. Den coachende lederstil er den rigtige i mange tilfælde, da vi typisk har:

 • Medarbejdere med høje kvalifikationer
 • Lille personaleomsætning og dermed stærkt oplærte medarbejdere

Coaching er en helt speciel teknik, hvor vi som ledere skal skifte fra ”interessant til interesseret”. Vi tror på, at medarbejderne selv kan komme videre og selv løse de udfordringerne, de har, uden at vi giver svaret. Dette fordi vi ved hjælp af spørgeteknik kan få medarbejderne til selv at fremkomme med løsningen på deres udfordring.

Efter et oplæg træner vi trinvis i små grupper. Du vil opleve, at du faktisk godt kan benytte dig af den coachende lederstil efterfølgende – og at du dermed opnår et helt andet resultat, da du udvikler medarbejderne på en anden måde.

Forandringsledelse

Forandringer er det eneste konstante i vores hverdag! Hvordan sikrer du, at alle er med og kan bidrage til fremgang mod den nye situation? Du får kendskab til de enkelte trin i forandringsledelse. Dette gør, at du kan tilpasse din lederstil og køre forandrings-processen optimalt til gavn for din del af organisationen.

Først af alt så tydeliggør vi ved øvelser, hvordan du selv har det stillet over for forandringer. Det kan godt være du tror og siger, at du er forandringsparat, men øvelserne vil vise, at de fleste mennesker typisk er imod forandringer.

For at blive klogere på forandringer og forandringsprocesser benytter vi et værktøj, som vi allerede kender. Insights Discovery har en god model, som opdeler forandringer i nogle let forståelige trin – og vi træner og øver denne model, så vi opnår sikkerhed i forandringsprocesser.

Faseopdelingen i Insights Discovery forandringsmodel er:

 • Afklaring
 • Kommunikation
 • Skab accept – herunder ”modstand mod forandringer”
 • Implementering
 • Forankring

Vi finder en relevant case fra en af dine kolleger på holdet, hvor vi gennemfører alle ovenstående trin. Dermed vises vejen til, at du kan indsætte egne forandringer i modellen og opnå rigtig gode resultater, når du skal lede forandringer i din egen virksomhed.

Teamudvikling

Vi gennemgår en simpel model over teamudvikling. En model, som mange andre bruger, men vi tager skridtet videre og synliggør, hvordan din lederrolle bør afstemmes i forhold til teamets udviklingstrin. Du bliver en bedre leder over for teams.

Tuckmans model over teamudvikling er ganske kendt: ”Forming, norming, storming and performing”. Men ikke mange har taget modellen skridtet videre:

 • Hvad er vigtigt for dig som leder?
 • Hvordan forholder du din lederindsats overfor de fire udviklingstrin?
 • Hvilke af mine teams skal have mest opmærksomhed?
 • m.m.

Efter gennemgangen er du væsentlig mere afklaret omkring, hvordan du skal fordele din sparsomme tid – skulle du have mere end et team.

Social kapital

Er det virkelig muligt at få mere ud af mine medarbejdere? Ja, hvis du arbejder for, at den sociale kapital er høj, så vil du høste endnu mere effektivitet, mens trivslen er i højsædet.

Social kapital er ganske kendt i det offentlige Danmark, men har endnu ikke rigtig vundet indpas i den private industri. Det kan skyldes, at det kun typisk er viden, som formidles vedrørende Social kapital – og ikke hvordan vi konkret, med vores lederindsats, kan arbejde for at booste Social kapital.

Vi giver baggrund og viden om Social kapital, men vi kommer også med konkrete tiltag, som kan højne den Sociale kapital. Hvis du implementerer disse i din ledelse, vil både trivsel og produktivitet øges yderligere.

Personlig feedback

Hvordan opfattes/modtages din adfærd af andre? Feedback er det største værktøj til personlig udvikling. Når vi har været sammen i 15 dage over 5 moduler, så videregiver vi viden om hinanden (feedback).

Feedbacken bliver skrevet i en speciel bog, og du kan se, hvad alle de andre har at sige til dig – både det positive og det kritiske, om end velmenende.

Du giver selvfølgelig også feedback til alle dine Proceslederkolleger og konsulenterne. Din viden er guld.

Gallamiddag og afslutning

Efter hårdt arbejde med egen udvikling, så er det helt fortjent, at vi afrunder den formelle del af Proceslederuddannelsen med manér.

Du modtager naturligvis et kursusbevis som bevis på, at du har gennemført Proceslederuddannelsen. Et bevis, som er ganske eftertragtet i proces- og anden relateret industri.

Herefter har vi en lækker middag med gode vine, måske en tale eller to, nogle sjove sange og hyggeligt samvær. Det kan være, at det bliver lidt sent, men vi overnatter og forlader kursusstedet næste formiddag efter brunch.

Allerede nu kan vi glæde os til vores første netværksmøde. Interval og program m.v. for disse netværksmøder har vi aftalt på Modul 5. Netværksmøderne er gratis, ud over den tid, transport m.v., som skal afsættes.

Og ikke mindst, du har en gruppe af ligesindede, som du kan sparre med i fremtiden – dét er guld værd.