Tilmelding til Proceslederuddannelsen

Tilmelding til ProceslederuddannelsenDe rette kompetencer og kompetent ledelse

Teknologi kan gøre meget, men nøglen til succes ligger hos de medarbejdere, som skal betjene systemerne og arbejde med processerne. De skal have de rette kompetencer og kompetent ledelse.

Kompetent og effektiv ledelse skaber trivsel og bundlinje. Det er en enkel opskrift men en svær disciplin – for skal den enkelte medarbejders kompetencer bruges rigtigt, skal lederen have den rette viden, erfaring og tekniske indsigt. Kravene skærpes hver eneste dag.

Tilmelding til hold 27 med start i 2023

Hvis du udfylder nedenstående formular, vil vi kontakte dig inden for få dage med henblik på tilmelding til næste hold på Proceslederuddannelsen. Formularen er ikke en bindende tilmelding.

Uddannelsestilmelding
Jeg accepterer betingelserne

Erfaringerne bag Proceslederuddannelsen

Siden 1999 har Procesindustrien (PI) stået bag ”Proceslederuddannelsen”. Uddannelsen er målrettet de udfordringer, der findes i moderne procesindustri. Formålet er at udvikle ledere, som kan sikre kompetent og effektiv ledelse ude i virksomhederne.

For at sikre, at uddannelsen altid opfylder virksomhedernes krav og behov, er den underlagt et særligt udvalg i PI. I udvalget sidder ledere fra virksomhederne, som sammen med underviserne løbende vurderer og tilpasser indholdet af uddannelsen, i forhold til de gældende ledelsesudfordringer.

Uddannelsens indhold

Uddannelsesforløbet strækker sig over 5 moduler. De 5 moduler fokuserer på lederrollen, ledelsesværktøjer, kommunikation, vanskelige ledelsessituationer, coaching og problemløsning.

Modulerne afvikles med ca. 1 måneds mellemrum. Her kan deltagerne både nå at øve de nye kompetencer mellem modulerne hjemme i virksomheden, samtidig med at momentum i udviklingen opretholdes. Forankring i dagligdagen er vigtig. Derfor knyttes deltagernes egen leder tæt til uddannelsesforløbet, så deltagerne får den support, støtte og coaching, der er nødvendig for at de kan udvikle sig og stå rustet i egen lederrolle. Effekten opnås gennem praktik i virksomheden, på uddannelsesmodulerne gennem rollespil og diskussioner af ledelsesdilemmaer etc.

Holdets egen årsdag

Efter endt uddannelse danner holdet sit eget netværk. Det sikrer, at deltagerne fortsat kan få sparring på egne udfordringer fra de andre kursister – ledere som man kender, er tryg ved og tør være åben overfor. Desuden er der mulighed for at holdet og den enkelte kan deltage i en særlig “årsdag” for uddannede procesledere fra alle tidligere hold.