Udvalget for Proceslederuddannelsen

Udvalget for ProceslederuddannelsenUdvalget for Proceslederuddannelsen

Procesindustrien står for de praktiske forhold og deltager også i møderne. Herudover er der medlemmer fra forskellige virksomheder i Procesindustrien.

Du er velkommen til at kontakte Udvalget, såfremt du vil vide mere om Proceslederuddannelsen. Michael Olsen er den, der kender mest til kursets indhold, men det kan måske være rart at snakke med en fra en sammenlignelig branche.

Allan Borreskov

Formand for Udvalget og fabriksdirektør, Nordic Sugar Nakskov


Christine B. Henriksen

Chefkonsulent Procesindustrien og sekretær for og "praktikeren" bag Udvalgets arbejde.


Anders Kristensen

IT Mangager, DuPont/Danisco Grindsted


Kurt Thuesen

Utillity manager, CP Kelco ApSKenneth Simonsen

Senior Manager, Fortum Waste Solutions A/S


Michael Olsen

Ansvarlig for Proceslederuddannelsen samt indehaver af Betterways


Lotte Brix Bjørnskov

Konsulent på Proceslederuddannel-sen samt indehaver af Move 4ward