Procesindustrien i Danmark

Procesindustrien tilbyder netværk, indflydelse og service.

Fokusområder er klima- og energi,miljøpolitik, medarbejderpolitik og uddannelsespolitik Procesindustrien og samfundet Procesindustrien - PI - er en brancheforening for virksomheder med komplekse fremstillingsprocesser.

PI arbejder for:

• At styrke rammebetingelserne for virksomheder i Danmark med komplekse produktionsanlæg for derigennem at bevare og forbedre konkurrencekraften hos virksomhederne.

• At skabe politisk opmærksomhed og forståelse for Procesindustriens positive betydning for samfundsøkonomien og beskæftigelse.

• At sikre tilstedeværelse af medarbejdere med de faglige kompetencer, der er væsentlige for Procesindustrien.

• At fremme energieffektiv og miljøskånsom produktion, som kan styrke Danmarks internationale konkurrenceevne.

• At samle danske produktionsvirksomheder i en slagkraftig brancheforening.

Organisation PI er en medlemsdrevet forening med egen bestyrelse og sekretariat. Samtidig er PI en medlemsforening i DI, hvilket giver både styrke og indflydelse.

Netværk, indflydelse og service Politiske udvalg og faglige netværk bidrager til at styrke det praktiske fællesskab og sikre PI indflydelse - både i forhold til DI, som PI er en del af, og i forhold til omverdenen.

PI har etableret 3 politiske udvalg:

Miljøpolitisk Udvalg - MIPU Medarbejderpolitisk Udvalg - MPU Uddannelsespolitisk Udvalg - UPU Udvalgene har deltagelse af medarbejdere fra medlemsvirksomhederne og er tæt knyttet til PI's bestyrelse.

Udvalgene holder sig orienteret om relevant eksisterende og kommende lovgivning i Danmark og EU og er aktive samarbejdspartnere i det lovforberedende arbejde. Udvalgene øver aktiv indflydelse på DI's politiske arbejde ved at klarlægge og synliggøre procesindustriens behov, herunder konkrete forslag til handlinger.

Hertil kommer en række netværk, bl.a. på det uddannelsespolitiske område. Både udvalg og netværk giver mulighed for at mødes med repræsentanter for andre procestunge virksomheder og derigennem udveksle nyttige erfaringer m.m.

Vi arrangerer målrettede konferencer og temamøder for medlemmerne.

Internationalt er PI knyttet til CEFIC, ligesom PI har relationer til en række tilsvarende organisationer i bl.a. Norden.

Sekretariat PI har eget sekretariat, som varetages af medarbejdere i DI. Det giver PI's medlemmer en nem og god indgang til både PI og DI.

Link til Procesindustriens hjemmeside: Klik her

PI Logo Venstre 2018

Proceslederuddannelsen kort

 

En lederuddannelse for Proces- og fremstillingsindustri med 20 års erfaring.

Hvem henvender uddannelsen sig til

 

Dig der gerne vil være effektiv i din lederrolle - skabe bedre tilvsel og bundlinje. En investering, der tjener sig hjem.

Praktisk information

 

Næste hold er hold 22:

Modul 1: 17.-19. marts 2020 (Lederrollen
Modul 2: 14.-16. april 2020 (Ledelsesværktøjer)
Modul 3: 12.-14. maj 2020 (Lederkommunikation)
Modul 4: 1.-3. september 2020 (Ledelse i vanskelige situatíoner)
Modul 5: 6.-9. oktober 2020 (Lederen som udvikler)

Du kan læse om de enkelte moduler her

 

For mere information, kontakt Michael Olsen, michael@procesleder.dk, tlf. +45 2013 1272

 

Scroll to Top