Lederuddannelse til bryggeribranchen

Lederuddannelse til bryggeribranchenDriftsledere og vedligeholdelsesledere i bryggeribranchen

Der er mange funktioner i et bryggeri, ud over de mest nærliggende som driftsleder og vedligeholdelsesleder. Der er typisk også store lagerfaciliteter med ledere ansat, ligesom kvalitets- og laboratorieledere varetager daglige driftsopgaver.

Det er faktisk helt i orden, hvis vi går længere ud i periferien og ser ledere i funktioner som råvarer, modtagelse, indkøb mv. Vigtigst er, at et bryggeri ligner de virksomheder der er i procesindustrien.

Bryggerier er underlagt mange regelsæt og kvalitetskrav, som vi også finder i Procesindustrien. Det er de fordi, der i Procesindustrien også findes en del fødevarevirksomheder, som dog typisk fremstiller halv fabrikata – og måske netop til bryggerierne. Et par eksempler kunne være CP Kelco , som leverer til bryggerierne – og ligeledes Nordic Sugar.

Der er i bryggerierne absolut brug for samme gode ledelse som i Procesindustrien – og de cases vi har tilpasset Procesindustrien, passer til Bryggerierne. Der vil derfor ikke være noget ”støj”, når vi benytter disse målrettede cases for at sikre høj indlæring.

Vore kursister er også af nærlig samme grundsubstans. Det kan spænde fra ufaglært til faglært indenfor f.eks. operatører, smede, elektrikere, lagerarbejdere mv.

Faktisk har der været 2 uddannede brygmestre, som har gennemført Proceslederuddannelsen. Disse har dog arbejdet i medicinalindustrien – i produktionen. MEN, vi skal ikke blive skræmt af titler og uddannelser – lige meget hvad vi er bygget af, har vi behov for at lære ledelseshåndværket alle sammen, for at kunne bedrive god og sund ledelse, hvor produktivitet og trivsel går hånd i hånd.

Netop den øget produktivitet er en nødvendighed, når vi snakker produktion i Danmark. Vi har nogle rammevilkår, som er hårdere end andre lande vi sammenligner os med – herunder en højere løn til alle. Denne større udgift SKAL vi jo have retur og dette får vi bl.a. ved at udvikle vores medarbejdere til at være en bedre arbejdskraft, end vi ser i andre lande. Hvis vi ikke gjorde det, så var vi ikke konkurrencedygtige med produktion i Danmark – men det gør vi heldigvis.

Marginen for, hvorvidt vi kan have produktionen i Danmark er dog hårfin. Det gælder om, at vores medarbejdere selv kan en masse ting, foretage visse forbedringer, have lille fravær mv. Det kommer vi kun i mål med, hvis vi har god ledelse.

Det er selvfølgelig muligt at finde lederkurser, der ligesom Proceslederuddannelsen, vil virke overfor ledere i Bryggeri branchen. MEN, du finder ikke i dagens Danmark et kursus, som har samme opbygning som sikrer, at vi opnår noget helt særligt.

Uddannelsen adskiller sig bl.a. ved:

  • Lang varighed – skaber rammen for noget helt unikt
  • Vi når alt vedrørende påvirkning af vores omgivelser
  • Vi har fortrolighed og tillid til hinanden
  • Vi kommer alle fra relateret industri
  • Vi binder nærmeste leder til uddannelsen, så vi sikrer, at det lærte bringes i anvendelse

Proceslederuddannelsen rummer alle de aspekter, du kan komme ud for som leder, når vi taler om menneskelig interaktion. Der er emner vi ikke berører, som også har relevans for dig i din lederrolle. Disse kvalifikationer må du opnå på andre kurser. Eksemplet kunne være uddannelse i kvalitet/GMP mv.

Hvad vil det give en leder i Bryggeribranchen at deltage på Proceslederuddannelsen? Du vil for det første opnå sikkerhed i din lederrolle, da du efter kurset kender både rammen for ledelse, og får indsigt i en mængde værktøjer du kan bringe i anvendelse, for at opnå det ønskede resultat – men også en sondring i, hvordan du navigerer i flere situationer, hvor du nogle gange skal være udvikleren, og andre gange er den der sætter grænsen. Sikkerheden i alle roller læres og trænes.

Desuden vil din værdi som leder stige. Proceslederuddannelsen er velkendt som en kvalitets lederuddannelse. Efter end Proceslederforløb er du, på det bevidst kompetente plan, i stand til at udøve god ledelse til alles bedste: medarbejderne, dig selv, din chef – og til gavn for hele din organisation.