Lederuddannelse til fødevarer- og fremstillingsindustrien

Lederuddannelse til fødevarer- og fremstillingsindustrienLedere til fødevarer- og fremstillingsindustrien

Mange virksomheder, der er medlem af PI er også medlem af bl.a. Fremstillingsindustrien og vice versa. Dette fordi, der er en del sammenfald i disse 2 brancher.

Ser vi på, hvorledes ”ledelse” er i Proces- og fremstillingsindustri, så er det stort set samme udfordringer. Her er ledelse et mix af mennesker spændende fra ufaglært (eller ikke relevant uddannelse til jobbet) til faglært.

Derfor har vi på Proceslederuddannelsen en mangfoldighed af virksomheder – og en begrænsning. Vi tillader os at selektere i de virksomheder, der kan komme på Proceslederuddannelsen. Det er der et klart formål med, da vi skal sikre at virksomhedskulturerne hos deltagerne på Proceslederuddannelsen er (nogenlunde) homogen.

Vi har således haft deltagere fra virksomheder, der bl.a. har været i metalindustrien og fødevareindustrien, hvor hverdagen og virksomhedskulturen har matchet procesindustri ganske godt.

Kommer du fra en industri, hvor der kommer en råvare/halvfabrikata ind i den ene ende, og jeres forarbejdning af produktet gør, at der kommer halvfabrikata eller færdigvare ud i den anden ende, så passer du sikkert fint på Proceslederuddannelsen.

Du må aldrig tøve med at kontakte os for at høre, hvorvidt du kan deltage på Danmarks bedste lederuddannelse for Proces- og fremstillingsindustri. I en samtale vil vi relativt nemt og hurtigt finde ud af, om din deltagelse er relevant for dig.

Hvis du kommer på Proceslederuddannelsen, venter der dig en rejse i din udvikling som leder, som er dokumenteret effektiv. Du kan læse om uddannelsen som helhed, samt de enkelte moduler her på siden. Ud over den formelle del af Proceslederuddannelsen, så har vi efterfølgende (gratis) netværkssamlinger, hvor vi besøger hinanden. Hermed sikrer vi, at du til stadighed har et fortroligt netværk af Procesleder kolleger, som du kan sparre med i fremtiden.

Ud over eget Proceslederhold, så er der nogle aktiviteter, som går på tværs af alle proceslederhold:

Årsdag for Procesledere

I foråret mødes vi på Knudshoved Kursuscenter, dér hvor vi afholder Proceslederuddannelsen, og har et dagsprogram som består af et indlæg om formiddagen – og et indlæg om eftermiddagen.

Det er solide faglige indlæg, hvor vi er sikre på, at du lærer noget samtidig med du bliver underholdt – ligesom på Proceslederuddannelsen. Vi har, da vi typisk samler 30-50 procesledere, økonomi til at hyre nogle af landets bedste foredragsholdere – og dermed de ypperligste eksperter.

Ud over de gode indlæg, så mødes du måske med nogle kolleger fra dit eget Proceslederhold og/eller du møder andre gode ledere fra andre Proceslederhold. Dit netværk styrkes.

Klik her for at læse mere om Årsdag for procesledere

Spot på Proceslederuddannelsen

Vi tilstræber årligt at have relevante ”opfølgningskurser” til din Proceslederuddannelsen. Det gode er, at vi ved, hvad du allerede har i din ledelsesværktøjskasse – og vi kan bygge ovenpå.

Disse kurser har typisk en varighed på 2 dage – og identiske kurser afholdes hhv. forår og efterår, så deltagere fra samme virksomhed kan splitte deres deltagelse og ikke tømme virksomheden for ledere.

Sociale medier

Har du lyst kan du, efter endt Proceslederuddannelse, melde dig ind i grupperne ”Procesleder” på hhv. Facebook og LinkedIn. Det er lukkede grupper, hvor kun færdiguddannede Procesledere og de konsulenter, der faciliterer uddannelsen har adgang.

I disse medier kan du spørge det brede publikum om f.eks. faglige issues. Der har været mange gode forespørgsler som f.eks. skifteholdsplaner, vægtsystemer mv.

PI – Procesindustrien i Danmark

Du vil modtage nyhedsbrevet ”ProceslederNews”. Dette nyhedsbrev bliver sendt en gang i kvartalet – eller efter behov.

I ProceslederNews er der også nyheder, invitationer mv. fra PI. Du bliver således inviteret til bl.a. gratis PI Summit i Industriens Hus, hvor PI afholder deres årlige årsdag med relevante emner.

Som du kan se ovenfor, så er det et helt ”community” du kommer til, når du har gennemført Proceslederuddannelsen. Men frygt ikke, du bemærker ikke noget, det tilflyder dig bare – og du kan plukke de frugter du lyster. Sikkert er det dog, at du nu er en del af noget større, qua din Proceslederuddannelse.